Contact

Environmental Protection Director – Witold Posadzy
phone:+48 71 794 22 70
e-mail: witold.posadzy@pcc.eu

REACH Specialist – Urszula Kossińska
phone: +48 71 794 30 85
e-mail: urszula.kossinska@pcc.eu

Polyols Business Unit

Technologist – Małgorzata Kuta
phone: +48 71 794 29 93
e-mail: malgorzata.kuta@pcc.eu

Chlorine Business Unit

Technologist – Grzegorz Sulowski
phone: +48 71 794 24 85
e-mail: grzegorz.sulowski@pcc.eu

Technologist – Łukasz Zięba
phone: +48 71 794 22 13
e-mail: lukasz.zieba@pcc.eu

Technologist – Agnieszka Kolus-Piechota
phone:+48 71 794 22 13
e-mail: agnieszka.kolus-piechota@pcc.eu

Phosphorus Chemistry Business Unit
Regulatory Affairs Manager – Katarzyna Biodrowska
phone: +48 71 794 36 67
e-mail: katarzyna.biodrowska@pcc.eu

Energetics Center
Specialist – Marcin Szczepankiewicz
phone: +48 71 794 21 06
e-mail: marcin.szczepankiewicz@pcc.eu